Brugernavn kodeord OK Glemt kodeord

Stockmann online/Dansk butiksregister

Stockmann online/dansk er en kontinuerligt opdateret informationsdatabase. Den er Danmarks bedste redskab til distrikts- og besøgsplanlægning inden for detailhandlen samt tænkt som værktøj til opdatering og vedligeholdelse af kundedatabasen. 

Retail Institute Scandinavias tætte kontakt til kæder, grossister, leverandører og butikker sikrer valide informationer af høj kvalitet, som muliggør verificering af salgsstyrkens indberetninger.

Hver enkelt butik identificeres geografisk i forhold til Stockmanns modulsystem, der opdeler Danmark i 428 områder, som kan bruges aktivt i salgsplanlægningen.

Hver enkelt butiks opland beskrives med demografiske data som husstandsstørrelse, indkomst mv.

Registret anvendes som et værdifuldt redskab i overvågningen af markedet samt i planlægningen, udviklingen og optimeringen af forretningsaktiviteterne.

Et abonnement  giver brugeren adgang til detaljerede oplysninger om samtlige detailbutikker. Ud over stamoplysningerne angives der for hver butik omsætningsgruppe, salgsareal, kæde/grossisttilhørsforhold m.v. 

Det er oplagt at supplere et abbonement på Stockmann Online med brug af Retail Institute Scandinavias konsulentservice og muligheden for at få gode råd i forbindelse med opbygning af salgsdistrikter, segmentering og vedligeholdelse af kundearkiver samt prioritering af salgsindsatsen.

Databasen ajourføres løbende og lægges online månedligt.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål, kontakt markedsdirektør  Helle Husted