Brugernavn kodeord OK Glemt kodeord

RETAIL CITY

- Detailhandelsstrategi for din kommune

Har du brug for at få afdækket detailhandelsstrukturen i din kommune?
Mangler du en overordnet vurdering af butiksudbuddet i kommunen?
Vil du sikre optimale betingelser i kommuneplanen for udviklingen af detailhandlen?
– Få det og meget mere med Retail Institute Scandinavias ydelse Retail City.

Detailhandelsanalyse – planlægning og strategi
Retail Institute Scandinavia kan med vores unikke specialviden om detailhandel og forbrugere være en strategisk sparringspartner og en troværdig leverandør af markedsdata vedrørende efterspørgsel og udbud.

Vi har gennem årene udarbejdet detailhandelsanalyser og handelsbalancer for adskillige kommuner samt udført beliggenhedsanalyser for mange kæder. Endvidere har vi afholdt detailhandelsdage og -konferencer for kommuner og cityforeninger for at bistå med at omsætte planer til virkelighed.

Vi har udført projekter for Erhvervs- & Selskabsstyrelsen samt Erhvervs- & Økonomiministeriet siden 1990’erne, blandt andet baseret på vores unikke viden fra dansk butiksregister, der kortlægger hele dagligvarebranchen.

Retail Institute Scandinavia råder desuden over et globalt netværk af samarbejdspartnere, Ebeltoft Group, der som markedsanalytikere og detailhandelseksperter løbende indsamler og formidler viden om detailhandel. Flere af vore samarbejdspartnere arbejder med city branding og butikscenterudvikling internationalt.

Udover analytisk dygtighed og mangeårig erfaring med city-arbejde på forskellige niveauer besidder Retail Institute Scandinavia en omfattende viden om forbrugere og forbrugeradfærd, som kan tilføre din detailhandelsanalyse eller dine fremtidige detailhandelsstrategier merværdi og dybere indsigt. Vi ved, hvordan de fysiske butikker skal klare sig fremover i en ny detailhandelsvirkelighed.

Skal vi give et tilbud på detailhandelsanalysen i din kommune?

Kontakt
CEO, Henning Bahr
Tlf. +45 20 43 00 11
Mail: hb@retail-institute-scandinavia.dk

Markedsdirektør, Helle Husted
Tlf. +45 23 43 31 40
Mail: hh@retail-institute-scandinavia.dk

Ad hoc-analyser, workshops og foredrag
Hos Retail Institute Scandianvia tilbyder vi udover den fulde detailhandelsanalyse også en bred vifte af relevante vidensydelser for kommunens arbejde med detailhandelsplanlægning og -strategi. Vi kan bistå med alt fra forskellige ad hoc-analyser som konsekvensberegning af nye butiksetableringer til skræddersyede workshops med deltagelse af politikere og repræsentanter for detailhandlen og erhvervslivet. Vi kan også give jer en peptalk i form af foredrag med masser af inspiration, best practice cases og konkrete handlingsforslag. Du kan bruge os præcis på den måde, du har for, og derfor betaler du også kun for det, der er nædvendigt.

Kontakt os gerne og få en uforpligtende snak om de opgaver eller udfordringer, I står over for lige nu.