Brugernavn kodeord OK Glemt kodeord

Adfærden i købsmomentet

Kundernes adfærd i købsmomentet er kompleks. Hvor man tidligere havde en opfattelse af, at forbrugerne var rationelle beslutningstagere, der planlagde deres indkøb, ved vi nu, at kunderne i høj grad mere eller mindre bevidst påvirkes af de oplevelser, de får i butikkerne.

Med denne købsadfærdsanalyse går vi i dybden med kundernes adfærd i og uden for butikken. Det er typisk et særdeles omfattende kvalitativt studie. Ved hjælp af værktøjet DecisionLab simulerer vi en købssituation for respondenterne og får på den måde indblik i de afvejninger, der finder sted, når forbrugerne overvejer, hvilke produkter de ønsker at købe. Undersøgelsen defineres på baggrund af en række produktspecifikke parametre, som vi sammen med kæden/producenten udvælger.

Derudover analyserer vi adfærdsaspekter som kundernes præferencer, købssituationer, faktiske køb og informationssøgning. Udvælgelsen af disse aspekter fastlægges ligeledes i samarbejde med kæden eller producenten, så analysen tilpasses efter de behov, der er, og den kontekst hvori undersøgelsen finder sted.