Brugernavn kodeord OK Glemt kodeord

Hjemmesiden som trafikskaber

Flere kæder har svært ved at forestille sig, hvordan deres hjemmeside formår at drive trafik til kædens fysiske butikker, og kan således ikke udnytte den synergi, der kan skabes, når der arbejdes med flere forskellige kanaler. Retail Institute Scandinvia kan hjælpe med at indsamle den afgørende viden, der skal til for at kunne skabe synergier på tværs af kanaler.

Vi anbefaler her et setup, hvor der indsamles data over to omgange:

  1. De besøgende på hjemmesiden inviteres til at deltage i en undersøgelse (til gengæld for at være med i en lodtrækning om fx et gavekort). Her sættes der fokus på respondenternes baggrund, hvordan de fandt ind til hjemmesiden, samt deres tidligere besøg i butikkerne. Endvidere afdækkes, hvilke konkurrerende butikker og hjemmesider respondenterne har besøgt.
  2. De deltagende geninviteres til en fortsat undersøgelse. Her sættes der fokus på, hvorvidt de har besøgt butikkerne (og hvilke) inden for en given tidsperiode. Desuden spørges der igen ind til, hvilke konkurrerende butikker de ellers har besøgt. Derudover er der mulighed for eksempelvis at fokusere på enkelte aspekter af butiksoplevelsen. Dette kan aftales i løbet af processen.

Grunden til, at processen opdeles i to faser, er, at det vil give mulighed for at afdække, hvor mange der ikke tager ned i butikken efter et besøg på hjemmesiden.